Thứ hạng
13th, it has 6.6M views
Tên khác
Nhân Viên Giao Hàng May Mắn, the pizza deliveryman and goldpalace
Tác giả
Hoạ sĩ
Thể loại