Thứ hạng
9th, it has 8.3M views
Tên khác
징크스, Vận xui, Vận rủi
Tác giả
Hoạ sĩ
Thể loại