Thứ hạng
28th, it has 1.9M views
Tên khác
허니 트러블, Rắc rối mật ngọt
Tác giả
Hoạ sĩ
Thể loại